R&b og urban klubbmusikk.

Marie Komissar har med sin kjærlighet for r&b og urban klubbmusikk spilt landet rundt i snart 10 år både som pådriver for de suksessfulle konseptene Cloudbusting og Frekk + Freidig, samt en rekke festivaler som Kastellnatt (Slottsfjell), Øyanatt, KlubbPstereo, Parken og Hovefestivalen.

Tok i flere år ansvar for å gi r&b til folket via sitt ukentlige radioprogram på P3, kanalen hun også musikkproduserte i seks år.

Nå jobber hun som A&R i Universal Music.